Despre noi

Departamentul Administrarea Creştină a Vieţii a fost organizat pentru susţinerea membrilor în a deveni ispravnici adevăraţi şi pentru aplicarea planului lui Dumnezeu de dăruire sistematică în întreaga biserică. Din moment ce responsabilitatea isprăvniciei presupune organizarea corectă a întregii vieţi, conceptele ei încurajează grija atentă faţă de templul trupului, buna folosire a timpului, a capacităţilor şi mijloacelor materiale. Departamentul acordă asistenţă în planificarea şi organizarea resurselor bisericii în scopul unei lucrări complete. Obiectivele ei spirituale şi financiare sunt cuprinse în următoarea declaraţie:

Atunci când ei se vor trezi şi vor înălţa rugăciuni către Dumnezeu, când vor depune toate energiile şi mijloacele lor la picioarele lui Isus, cauza adevărului va triumfa.

Ellen G. White, Mărturii, vol. 4, pag. 475